Blog

EN

Print For Good Etkinliği

eventbriteistka

print for good

Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi’nin ISTKA kapsamında yaptığı ilk etkinlik 27 Kasım 2015’te gerçekleştirilmiştir. İSTKA kapsamında düzenlenen ve destek alınan bu etkinliğin amacı, engellenenler ile ergonomik faktörler göz önünde bulundurularak ortak paydada kesişebilecek ürün tasarıımı yapılmasıdır.

Etkinlik sabah 09:00’dan akşam 20:00’a kadar sürmüştür. Yaklaşık 2 hafta önceden sosyal medya üzerinden duyuruları başlayan etkinliğe Endüstri Ürünleri Tasarımı, Mühendislik, Sinema Televizyon, Görsel iletişim Tasarımı, İşletme gibi farklı disiplinlerden toplam 87 (attım) kişi başvurmuştur. Başvurular üzerinden, cv ve portfolyo istenerek, bir eleme yapılıp,  farklı disiplinlerden olmak üzere katılımcılar 10 kişiye düşürülmüştür. Katılımcılara çalıştay öncesi bilgilendirme formu gönderilip, gün içindeki program paylaşılmıştır.

Çalıştay günü sabah paydaş sunumları ile başlamıştır. KWORKS sunumu ile, Merkez programları anlatılmış ve İSTKA’dan bahsedilmiştir. Sunum esnasında maker space ve yaratım atölyesi tanımlanmış ve bununla ilgili katılımcılardan geri bildirim alınmıştır. Kurulması planlanan yaratım atölyesi eskizleri ve modelleri gösterilmiş, konu katılımcıların ilgisini çekmiş ve bununla ilgili soru cevap bölümünde detaylı bilgi verilmiştir. Çalıştay ve Yaratım Atölyesi partneri olan Zaxe 3Boyutlu Yazıcı firması etkinlik ve kendi firması hakkında bir sunum gerçekleştirmiş ve katılımcılara 3 Boyutlu Yazıcı teknolojilerini ve çalışma prensiplerini anlatmıştır. Zaxe sunumu sonrasında Çalıştay Mentorlarından Mert Can Urcan sunumunu gerçekleştirip, katılımcılara endüstri ürünleri tasarımı disiplini ve ürün tasarlama süreci ile ilgili bir sunum yapmıştır. Program boyunca verilen yemek ve ihtiyaç aralarında katılımcılar 3 Boyutlu yazıcılar ile etkileşime girip deneyimleme şansı elde etmişlerdir.

12301715_424498977746850_2318116342788280148_n

Öğle arasından sonra sunumlar ile devam edilen etkinlikte katılımcılardan istenilenler üzerinde durulmuştur. Yaratım Atölyesi Sorumlusu Mert Kütükoğlu’nun Tasarım Odaklı Düşünme sunumu ile, ürün tasarımı süreci daha detaylı şekilde anlatılıp, bu süreçte çalıştayla ilgili önemli hususlar üzerine bilgiler verilmiştir. Bu bilgiler ile birlikte katılımcılarla sohbet ortamı oluşturulup, konu ile ilgili beyin fırtınası yapılmıştır. Çalıştay Partnerlerinden olan Renkli Kampüs de kendi sunumunu yaparak, burada engellenen insanların ihtiyaçlarından ve mevcut durumda yaşadıkları problemlerden bahsetmiş, bununla ilgili örnekler paylaşmıştır.

Yemek arasının ardından, çalıştay grupları oluşturulmuştur. Gruplar farklı disiplinlerden gelen kişilerden oluşturulmuştur. Her grupta bir tasarımcı, bir mühendis ve  bir de Renkli Kampüs aracılığıyla gelen engellenen birer birey bulunmuştur. Buradaki amaç, engellenenlerle çalışıp empatiyi güçlendirmek ve gruplarda kişi bazında herkese farklı bir iş bölümü edindirmektir. Yaklaşık 1 saat gruplardan sorun tespiti belirlemeleri istenmiştir. Tespit edilen sorunlar ile birlikte gruplardan ön sunum yapılmaları istenmiştir. Yapılan sunumlara mentorler ve diğer grup da yorum yaparak daha iyi bir hale getirilmiştir. Sunumlar sonrasında gruplar eskiz aşamasına başlamış, sonrasında da 3 boyutlu tasarım programları aracılığı ile ürünselleştirme sürecine girilmiştir. Bu arada ziyarete gelen 3Durak ekibi, 3 Boyutlu Tarayıcı ile katılımcıları tarayıp, bu teknolojiyi anlatmıştır. Modeli oluşturulan ürünler 3 boyutlu yazıcılardan çıkma seviyesine getirilip çalıştay temsilcilerine aktarılmıştır.

Akşam 20:00’da biten çalıştay sonrasında, alınan ürünler 3 Boyutlu yazıcıdan çıkarılmak üzere işlemlere başlanmıştır. Bir hafta sonrasında düzenlenecek olan etkinlikte gruplardan sunum hazırlamaları istenmiştir. Düzenlenen etkinlikte çalıştay’dan bahsedilerek, gruplara 3 Boyutlu yazıcılar ile basılan ürünleri teslim edilmiştir.

* Print For Good etkinliği, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 2015 yılı “Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı” kapsamında KWORKS Girişimcilik Araştırma Merkezi’yle ortak düzenlenmiştir.”

Paylaş
Share on twitter
Share on facebook
Share on reddit
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram
İçindekiler