Blog

3D Yazıcıların Endüstriyel Tasarım için Önemi

Endüstriyel tasarım, seri üretim için tüketicinin ihtiyaç ve sorunlarına yanıt niteliğinde ürünler oluşturan bir alandır. Amaç teknik açıdan avantajlı, estetik, işlevsel ve ergonomik özelliklere sahip ürünler tasarlamaktır. Bu tasarımların seri üretime geçebilmeleri için kalıplar kullanılır. Ancak kalıp oluşturmanın maliyeti yüksek olduğu gibi, 3D sektörü gelişene kadar tasarımların prototipinin oluşturulması da çok zordu. Bu noktada 3D yazıcı teknolojisi endüstriyel tasarım sektörüne büyük kolaylıklar sağlamakta.
Geçmişte endüstriyel tasarımcılar tasarımlarını oluşturuyor ancak gerçek halini test etmek için yüksek meblağlar ödüyorlardı. Bu sorunu çözmek için maket oluşturarak ürünü simüle etmeye çalışıyorlardı. Oluşturulan maketler gerçeği tam anlamıyla yansıtmadığı gibi ürünün işlevselliğini kontrol etme gibi bir çok alanda yetersiz kalıyordu. 3D yazıcı teknolojisinin gelişmesi ile birlikte endüstriyel tasarımcıların bu sorunu büyük oranda çözülmüş oldu. Endüstriyel tasarımcılar artık 3D yazıcılar sayesinde basılan ürün prototipini seri üretime göndermeden önce ürünü birebir olarak görebiliyor ve bu da yanlış baskıdan kaynaklanabilecek sorunları önlüyor. Ürünün kalıbı çıkarıldıktan sonra iyileştirilmelerin yapılması ekonomik açıdan çok büyük kayıplara yol açıyor. Kalıp oluşturma faaliyetleri göz önüne alındığında 3D yazıcılar ekonomik açıdan da büyük bir tasarruf sağlıyor. Hangi maddeden üretilecek ürün olursa olsun veya kullanılacak baskı teknolojilerine bakılmadan, oluşturulacak ürün 3D yazıcılar tarafından basılabiliyor. Bu da tasarımın ürüne dönüştürülme sürecini hızlandırıyor. Ayrıca tasarımın 3D yazıcılar tarafından basılması ürünü denenebilir kılıyor. 3D yazıcıdan basılmış ürün ile tasarımın ebatları tam anlamıyla gözlemlenebiliyor ve estetikliği karşılaştırılabiliyor. Örneğin bir ürünün rafta duruşu, aynı alandaki rakip ürünler ile yan yana gözlemlenebiliyor ve bu bir çok iyileştirmeye katkı sağlıyor. Veya mühendisliği tamamlanmış bir ürünün tüm mekanik özelliklerini tecrübe etmek için ve olası riskleri elimine ettiklerinden emin olmak için 3D yazıcıların baskılarına başvuruyorlar. Diğer bir yandan ürünün son halini görebiliyor olmak, ürünün özelliklerini profesyonel açıdan deneyimleme imkanı sunuyor. Ürünün fonksiyonları çeşitli yönlerden sınanabiliyor. Basınç, ergonomi, fonksiyonellik testleri gibi testler ürüne birebir uygulanabiliyor. Bu testler sonucu iyileştirmeler yapılarak ürün tasarımı, son haline en iyi şekilde ulaşıyor ve kalıp olmaya gidiyor. Yazımızda da anlattığımız gibi 3D yazıcılar, endüstriyel tasarım sektörüne bir çok kolaylık sağlıyor. Yakın gelecekte yaşanacak gelişmeler ile birlikte 3D yazıcıların sektör içinde kullanım alanının daha da artması bekleniyor.
Paylaş
Share on twitter
Share on facebook
Share on reddit
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram
İçindekiler